شیمی معدنی

این وبلاگ توسط مدرس دهقانی برای ترویج شیمی معدنی بنا شده است

شیمی معدنی - مطالبی به صورت خلاصه از درس صنایع معدنی

مدرس دهقانی
شیمی معدنی این وبلاگ توسط مدرس دهقانی برای ترویج شیمی معدنی بنا شده است

مطالبی به صورت خلاصه از درس صنایع معدنی

اجزای شوینده

شوینده های خانگی وصنعتی دارای فرمولاسیون خیلی پیچیده از چندین نوع ماده مختلف می باشند که این مواد به گروههای مهم زیر دسته بندی می شوند:

1)مواد فعال سطحی

2)سازنده ها

3)عوامل رنگبر (سفیدکننده ها)

4)عوامل کمکی

صابون

دلیل حذف صابون از عوامل پاک کننده ها ،حساسیت آن به آب های سخت است واضح است که این ماده به واسطه تشکیل صابون آهکی ،غیر فعال شده ومنجر به تشکیل رسوب روی پارچه واجزای شوینده می شود.این قبیل رسوبات قابلیت جذب پارچه وقابلیت نفوذ هوارا کاهش داده وسبب لکه دار شدن لبا س وایجاد بوی نا مطبوع در آن می شود.

بنابراین LAS به عنوان یک  ترکیب پیشرفته جایگزین صابون شد .که قابلیت تجزیه بیولوژیکی دارد.

صرفه نظر از عمل مؤثر آن LAS ویژگی کف کنندگی جالب توجهی دارد ،به دلیل حلالیت زیاد آن در فرمولاسیون شوینده های مایع استفاده می شود.

ولی به هر حال LAS به سختی آب حساس است وقدرت شویندگی LAS با افزایش سختی آب کاهش می یابد.

سازنده ها

عمل سازنده ها تقویت ونگهداری کارائی شوینده وحذ ف یون ها ی کلسیم ومنیزیم است که تا حدی از آب وبعضی اوقات از لکه ها وپارچه ناشی می شوند.

مواد قلیایی از قبیل سود وپتا س از زمان قدیم برای ازدیاد اثر شویندگی آب مورد استفاده قرار می گرفتند .پایه  فعالیتشان به این صورت است که با افزایش pH ،لکه وپارچه دارای بار منفی بیشتری می شوند ودر نتیجه دافعه متقابل بین آنها افزایش می یابد مواد قلیایی همچنین باعث ته نشینی یون هایی که در سختی آب نقش دارند می شود.

عوامل کمپلکس کننده

سود ومونو فسفات سدیم موجب ته نشینی نمک های کلسیم ومنیزیم از آب آشامیدنی ومنجر به تشکیل رسوب های سخت بر روی لباس ها وماشین های لباسشویی می شوند در عوض عوامل کمپلکس کننده بعضی اوقات به صورت پایدار با عناصر قلیایی خاکی کمپلکس های محلول در آب را تشکیل می دهند.

ترکیبات مؤثر سفید کننده

دو ماده سفید کننده که در شوینده ها استفاده می شوند:1-پر بورات سدیم 2-هیپوکلریت سدیم

یکی از مزیت های پربورات سدیم به هیپوکلریت سدیم این است که اگر چه هیپوکلریت باید به صورت مجزا در هر چرخه آبکشی یا شستشو اضافه شود ، پربورات می تواند مستقیماً با یک ماده سفیدکنده ترکیب شود واین باعث حضور مقدار دقیق سفید کننده

می شود .

مزیت بزرگ پربورات سدیم ،عمر نگهداری طولانی آن است ،در صورتیکه محلول های هیپوکلریت سدیم پایداری محدودی دارند.سفید کننده هیپو کلریت می توانند در چرخه های شستشو وآبکشی بدون در نظر گرفتن دما استفاده شوند.در دمای پایین هم سفیدکننندگی مؤثر از خود نشان می دهند.

رنگ ها

دو معیار بسیار مهم برای انتخاب یک عامل رنگی وجود دارد:

1-پایداری مناسب نسبت به دیگر اجزای شوینده وجود داشته باشد

2-تمایلی به اثر گذاری روی الیاف پارچه نداشته باشد.

 


متالوژی

عبارت است از علم و فن استخراج فلزات از کانه های آنها و پردازش آنها به منظور عرضه به بازار مصرف.

فرآیندمتالوژی بسیار متنوع است:

الف)پردازش اولیه کانه(جداسازی و پر عیارسازی):کانه را پس از استخراج از معدن نخست به وسیله آسیابهای صنعتی ویژه ای (سنگ شکن ها )خرد و نرم می کنند سپس بر اساس خواص فیزیکی یا شیمیایی ،کانه مورد نظر را از ناخالصی جدا می سازند و عیار آن را بالا می برند و در اصطلاح کانه را تغلیظ می کنند.

ب)کاهیدن کانه پر عیار شده:معمولأبرای جدا کردن ناخالصی باقی مانده همراه کانه که عمدتأ آهک یا سیلیس است مقداری ماده کمک ذوب (سرباره ساز یا گداز آور به کانه می افزایند تا ناخالصی به ماده زودگداز،سبک و کف مانند (سرباره)تبدیل و در سطح فلز مناسب جمع شود و به آسانی قابل جداسازی باشد.از CaSiO3 در تهیه سیمان سرباره استفاده می شود.      

ج)تصفیه فلز استخراج شده:بسیاری از فلزها که در فرایند کاهیدن کانه حاصل می شوند،درجه خلوص لازم برای مصرف های ویژه را ندارند.از این رو با عملیات ویژه دیگری تصفیه می شوند و درجه خلوص لازم را پیدا می کنند.

فولاد

فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوری که می توان با تغییر مقدار و نوع این عناصر،

ترکیبات مختلف فولادی با خواص بسیار جالب و متفاوت را تولید نمود.

انواع فولاد

فولاد آهنی است که تا 2 درصد کربن دارد و با توجه به درصد کربن می توان آن را به انواع زیر تقسیم کرد:

1ـ فولاد ساختمانی: شکنندگی بسیار کم،خاصیت انعطاف پذیری بالا

2ـ فولاد ابزار: سخت تر از فولاد ساختمانی ، شکنندگی آن بیشتر

دسته بندی دیگری نیز برای فولاد وجود دارد که عبارت است از:

1ـ فولاد نرم

2ـ فولاد متوسط

3ـ فولاد سخت

روشهای تولید فولاد

محصولات کوره ذوب آهن، چدن است که دارای ناخالصی کربن است پس با روش های مناسب، کربن و ناخالصی های موجود

در چدن را کاهش داده و چدن تولید شده در کوره استخراج آهن را به فولاد تبدیل کرد.روش های متداول عبارتند از:

1ـ روش بسمه: راه کاهش دادن ناخالصی از طریق سوزاندن در اکسیژن هوا و تبدیل ناخالصی به فولاد است.

2- روش کوره باز یا مارتن: راه کاهش دادن ناخالصی از طریق سوزاندن در اکسیژن موجود در زنگ آهن یا آهن قراضه

3- روش الکتریکی: به فولاد بدست آمده از روش بسمه یا مارتن مقدار محاسبه شده ای از زنگ آهن در کوره الکتریکی اضافه کرده و گرما می دهند و به محصولات مرغوب تر تبدیل می کنند.

 

روش استخراج فلز آلومینیم

روش هال: که در این روش دو مرحله می توان در نظر گرفت که عبارتند از:

1- تهیه اکسید آلومینیم خالص (آلومین)

2- برقکافت محلول آلومین در کریولیت مذاب

مرحله اول: بوکسیت ناخالص دارای مقادیر زیادی اکسید آهن، دی اکسید سیلسیم و دی اکسید تیتان است جدا کردن این ناخالصی ها به دو روش خشک و مرطوب صورت می گیرد.

مرحله دوم: برقکافت اکسید آلومینیم عملی نمی باشد زیرا دمای ذوب آن بسیار بالاست بنابراین آن را درکریولیت مذاب حل

 می کنند. حل کردن آلومین در کریولیت مذاب و بدست آوردن محلول الکترولیتی با دمای ذوب مناسب که به آسانی با عبور جریان برق می توان آن را تجزیه کرد و آلومینیم خالص را در کاتد آزاد کرد.

 

روش استخراج فلز روی

فلز روی را به طور عمده از سولفید آن و به دو روش مرطوب و خشک تولید می کنند.

 

روش استخراج فلز مس

در مجتمع مس سرچشمه در کشورمان ، برای استخراج مس از کالکوسیت استفاده می کنند که مراحل استخراج آن عبارتند از:

الف- پر عیار سازی سنگ معدن: در این مرحله سنگ معدن را پس از آسیاب کردن تغلیظ می کنند و به روش شناور سازی مقداری از ناخالصی های آن را جدا می کنند.

ب- تهیه مات مس:سنگ معدن تغلیظ شده را خشک و بسته به نوع ناخالصی ها آن را با کمک ذوب آهکی یا سیلیسی مخلوط و در کوره ذوب گرما می دهند،  ناخالصی ها همراه سنگ معدن به صورت سرباره خارج شده وتوده مذاب باقی مانده مات مس است.

تهیه مس نسبتاً خالص:مات مس را در همان حالت مذاب به کوره مبدل منتقل تا سولفید مس اکسید و فلز مس آزاد شود

 تصفیه الکتریکی مس

برای استخراج فلز مس علاوه بر کالکوسیت از کانه کالکوپریت نیز استفاده میشود.

 

روش استخراج فلزتیتان

روش کرول: تیتان را به صورت پودر به روش کاهیدن تترا کلرید و یا تترا فلوئورید تیتان به وسیله فلز های سدیم یا کلسیم و یا

منیزیم به دست می آورند.

روش وان آرکل: تیتان خالص را در صنعت به روش تجزیه تترا یدید آن در گرما به دست می آورند.

 


 الاستومر

لاستیک ها  (کائوچوها)

 

مواد اولیه لاستیک ها :شیرابه های طبیعی استخراج شده از درختان .

 

شیرابه های طبیعی : موادی هستن سفید رنگ وکلوئیدی "یعنی ذرات کائوچو در محیط آبی معلق اند"

 

فرمول تجربی هیدرو کربن ها

C5H8

 

خواص عام کائوچو ها: وزن مولکولی بالای آنهاست.

 

کشپار( Elastomer)

موادی که در دمای اتاق خواص شبیه لاستیک را دارند.

کشپارهایی که می توانند با عوامل واکنش دهندگی موجود شبکه ای شوند "به کاوئچو یا لاستیک موسومند.

 

خصوصیات فنی کائوچوها

1)مقاومت در برابر فرسایش

2)ناتراوایی در برابر آب و گاز

3)مقاومت شیمیایی

4)عایق سازی الکتریکی

5)عمر خدمتی بالا و ارزان

 

 مواد تشکیل دهنده کائوچوها

مقدار کمی خاکستر که تشکیلی از پتاسیم فسفات"کلسیم"منیزیم"سدیم"کلر و مقادیر ناچیزی از جمله مس" منگنز.

 

هیدروکربن کائوچو به عنوان یک ترکیب سیر نشده می توان در اشکاله مختلف ایزومری (سیس و ترانس ) وجود داشته باشد.

 خواص فیزیکی

1)دو فازی (سل و ژل)

2)در هیدروکربن های آلیفاتیک وآروماتیک حل می شوند.

در محلول با الکل ها "کتون ها واسترهای سبک رسوب می کنند.

 


چدن:

چدن آلیاژی از آهن –کربن-سیلیسیم(Fe-C-Si )است که همواره محتوی عناصری در حد جزئی (کمتر از  1/0 درصد) و غالبا عناصر آلیاژی ( بیشتر از1 درصد) بوده و به صورت حالت ریخته گری یا پس از عملیات حرارتی به کار برده می شود.

چدن خام

آهن اغلب از کانه های اکسید یا کربنات که گوگرد و آرسنیک و ... از آن زدوده شده باشد با برشته کردن در هوا و کاهش با کربن تهیه می شود .

کانه آهن با کک و کربنات کلسیم آمیخته شده و در یک کوره بلند که دمای بیشینه آن 1300 درجه سانتیگراد است گرم می شود . ناخالصی های عمده اسیدی به کمک ترکیبی از کلسیم سیلیکات و آلومینات و ... خنثی می شود و توده فلزات مذاب به صورت چدن خام به بیرون جریان می یابد. چدن خام شامل 2 الی 4 درصد کربن و اندکی گوگرد و فسفر و سیلیسیم است.

چدن مذاب را به صورت خام یا پس از افزودن فلزهای آلیاژ دهنده (برای بهبود خواص چدن ) در قالب هایی از ماسه یا فلز و بر حسب نوع مصرف آنها را به صورت اشکال مختلف در می آورند.

انواع چدن

الف:چدن های عمومی (معمولی):

این چدن ها جزو بزرگترین گروه آلیاژهای ریخته گری بوده و برای مقاصد عمومی که موارد استعمال آن در کاربردهای عمده مهندسی است و بر اساس شکل گرافیت به انواع زیر تقسیم می شود:

1.چدن گرافیت لایه ای یا چدن خاکستری ورقه ای

2.چدن گرافیت مالیبل یا چدن چکش خوار

3.چدن گرافیت کروی یا چدن نشکن

4.چدن گرافیت فشرده یا کرمی شکل

ب: چدن های سفید وآلیاژی مخصوص:

این چدن ها با آلیاژهای چدنی معمولی فرق می کند . میزان عنصر آلیاژی در آنها بیش از 3 درصد بوده و لذا آن را نمی توان توسط مواد افزودنی به پاتیل اضافه کرده و به یک ترکیبپایه استانداردی رسید.

این چدن های آلیاژی به آلیاژ های عاری از گرافیت و گرافیت دار تقسیم بندی می شوند و به صورت های مقاوم به خوردگی , دمای بالا و سایش و فرسایش می باشند.

1.چدن های بدون گرافیت

A –چدن سفید پرلیتی:  مقاوم به سایش

B – چدن سفید مارتنزیتی (نیکل-سخت): مقاوم سایش

 C –چدن پر کروم (17-33 درصد کروم): مقاوم به خوردگی , سایش و حرارت

2.چدن های دارای گرافیت

A –چدن سوزنی: استحکام بالا و مقاوم به سایش

B – چدن آستنیتی: شامل دو نوع نیکل سیلیسیم بالا و نیکل مقاوم و هر دو مقاوم به حرارت و خوردگی

C – چدن فریتی: شامل دو نوع چدن پد سیلیسیم (15 درصد) و مقاوم در برابر خوردگی و چدن (5 درصد) سیلیسیم در سیلال و مقاوم در برابر حرارت

برخی از کاربرد های چدن ها

- در صنایع خودرو سازی در ساخت مفصل های فرمان , دیسک ترمز ها , بازوها , میل لنگ ها , چرخ دنده و صفحه کلاچ و ...

-در راه آهن و کشتی رانی و خدمات سنگین و جایی که نیاز به مقاومت در برابر شوک است مثلا در بدنه موتور و پمپ ها و بست ها و تجهیزات الکتریکی کشتی ها و ... کاربرد دارد.

-در تولید قطعات ریخته گری تحت فشار همچون شیر فلکه ها , مخازن ریخته گری تحت فشار و غلتک ها و ...

-قطعاتی که تحت فشار نیستند و برای درجه حرارت بالا مناس اند مثل: ساخت قطعات درگیر با آتش , قطعات کوره ها , قالب های شمش , قالب های شیشه  و بوته های ذوب فلز و...

-چدن های نیکل مقاوم / نیکل و سیلیسیم / و نیکل و کروم بالا در محیط های مختص به خودشان مقاوم به خوردگی هستند و مهمترین کاربرد های آن در پمپ ها وشیر هایی که در آب دریا مصرف می شوند , قطعات مخصوص حمل محلول های آمونیاکی , سود و همچنین پمپاژ و جابجایی نفت خام اسیدی در صنایع نفت است.

 


قیر

در راهسازي براي اندود كردن دانه هاي مصالح سنگي و چسباندن آن ها به يكديگر از چسبنده هاي هيدروكربني (قطر و قير) استفاده مي شود.

قير جسمي است هيدروكربني به رنگ سياه تا قهوه اي تيره كه در سولفوركربن كاملاً حل شده و حالت آن با افزايش درجه حرارت از جامد به خميري و از خميري به مايع تغيير كند.

دو خاصيت مهم قير عبارتند از: 1- غير قابل نفوذ بودن در برابر آب 2- چسبنده بودن

انواع قير: قير يا به صورت طبيعي از معادن قير استخراج مي شود (قير طبيعي) و يا از پس مانده تقطير نفت خام به دست مي آيد.

نوع ديگر طبقه بندي قير

1- قير هاي خالص      2-  قيرهاي دميده     3- قير محلول   4- امولسيون قير

قيرهاي نفتي خالص از پس مانده پالايش نفت خام در برج هاي تقطير به دست مي آيد ساختمان شيميايي قير پيچيده بوده و از تعداد زيادي مولكول هاي هيدروكربوري كه به صورت كلوئيدي در يكديگر معلق هستند تشكيل مي شود هيدروكربورهاي تشكيل دهنده قيرها را مي توان به يكي از سه دسته آسفالتين ها، زرين ها و روغن ها تقسيم كرد. آسفالتين ها هيدروكربورهايي هستند كه داراي وزن مولكولي زياد بوده و نسبت به كربن به هيدروژن آن بيش از 8/0 است اگر چه روغن ها تا حدي مشكل است ليكن زرين ها معمولاً به هيدروكربورهايي اطلاق مي شود كه نسبت كربن به هيدروژن آن ها بين 8/0 و 6/0 است. روغن ها هيدروكربورهايي با نسبت كربن به هيدروژن كمتر از 4/0 هستند

آسفالتين ها اسكلت ساختماني قيرها را تشكيل مي دهند زرين ها در ميزان چسبندگي و قابليت شكل پذيري قيرها مؤثر هستند، روغن ها بر روي كند رواني آن ها تأثير مي گذارند.

قيرهاي رميده از رميدن هواي داغ به قير خالص در مرحلة آخر عمل تصفيه به دست مي آيد

قيرهاي رميده حاصل داراي درجه نفوذ كمتر و درجه نرمي بيشتري از قير خالص اوليه است

قيرهاي محلول كه به آن قيرهاي پس برگشته يا قيرهاي مخلوط نيز اطلاق مي شود از حل كردن قيرهاي خالص در روغن هاي نفتي نظير بنزين، نفت، نفت گاز يا نفت كوره به دست مي آيد.

از قيرهاي محلول براي اندود كاري و همچنين براي ساختن مخلوط هاي قيري در محل هاي سرد و خشك كه گرم كردن مصالح ساختماني مقرون به صرفه نيست استفاده مي شود.

امولسيون هاي قير از مخلوط كردن قير و آب به كمك يك ماده امولسيون ساز به دست مي آيد قير در اين نوع مخلوط در آب حل نشده بلكه به صورت گلبول يا كره هايي به قطر يك صدم تا يك هزارم ميلي متر در آب شناور مي شود با به كار بردن يك ماده امولوسيون ساز كه معمولاً يك اسيد آلي و يا نمك آمونيوم و يا نمك آمين است باعث مي شود كه سطح دانه هاي قير باردار شده و نيروي دافعه بين آن ها به وجود بيايد كه مانع از بهم پيوستن و در نتيجه لخته شدن قير شود.

 


 کاربرد های فلز روی

1- صنایع ساختمانی               ۲- مواد شیمیایی               3- آنالیز      

4- گالوانیز کردن فولاد               5- دارو سازی                    6- ریخته گری

7- آلیاژ ها                             8- رنگ سازی                    9- لاستیک سازی

10- صنعت چاپ                     11- کشاورز

12- تجهیزات ضد آتش و نگهداری چوپ                             13- صنایع اتومبیل سازی

 

صنایع ساختمانی

در کارهای عمرانی و ساختمانی از روی استفاده می شود . تا چند سال از این فلز در کارهای عمرانی استفاده نمی شد اما امروزه از آلیاژ هایی با اساس cu-Ti-2n  استفاده می شود برای تولید ورقه ها و صفحات روی و از این صفحات برای تولید و سایل زهکشی سقف ها ها و پوشش دیوار ها استفاده می شود .

مواد شیمیایی

اکسید روی مهمترین محصول شیمیایی با بنیان روی می باشد . این ماده هم به عنوان افزاینده به روغن ، چسپ ، عامل خشک کننده ی و عامل غیر شفاف و هم به عنوان کاهنده در بسیاری از واکنش های شیمیایی کاربر دارد .

آنالیز

فلوریدروی در شیشه ها و لعاب ها به عنوان پورسیلیس شدن و شیشه های ویژه با ضریب بازتابش بالا کاربر دارند .

 

گالوانیزه کردن فولاد

اثر دی اکسید کربن و رطوبت هوا بر روی تشکیل پوشش محافظ با اساس کربنات روی می شود که منجر به کاهش سرعت خوردگی می شود . ورقه های گالولنیزه به صورت کانال هوا در سیستم های عقویه و هواکش ها در سیستم حرارتی و همچنین اکسید روی محافظ بدنه کشتی ، خطوط لوله ها و تاسیسات حفاری در دریا کاربرد دارد .

دارو سازی

اکسید روی ماده ی مورد مصرف در صنعت دارو سازی که حاصل از اسمیت زونیت نام قدیمی کالامین در ساخت فراورده هایی مانند مرکب ، رنگ مو ، کرم های ضد آفتاب ، مواد افزودنی روغن و داروهای ضد قارچ و براق کننده  کاربرد دارد و همچنین دارو های تهیه شده از کالامین را برای خشکی پوست ، اگزما ، سوختگی های خفیف ، گزش حشرات ، جوش های چرکی ، واریس و .. استفاده می کنند .

ریخته گری

پایین بودن نقطه ذوب روی شکل پذیری در ریخته گری آسان می کند .

آلیاژ

روی در دمای بالاتر ازدمای اتاق تبلور مجدد می یابد و مقاومت خزشی پایینی دارد . بنابراین تنها این مواد به عنوان ماده ی سازنده  هنگام آلیاژ کاری مناسب است . روی درتهیه آلیاژ های برنج ، برنز ، نقره و نیکل استفاده می شود .

رنگ سازی   

اکسید روی به دلیل دارا بودن خاصیت اپاسیتی در برابر اشعه ماورابنفش و ضریب شکست بالا در صنایع رنگ سازی استفاده می شود و باعث پایداری رنگ می شود .

لاستیک سازی

اکسید روی به عنوان فعال کننده و شتاب دهنده ی اصلی در صنعت محکم سازی لاستیک با گوگرد به کار می رود .

صنایع کشاورزی

روی به عنوان مواد افزودنی به کودهای شیمیایی در صنعت شیمیایی کاربرد دارد .

همچنین اکسید روی به عنوان افزاینده ی بارور کننده در مناطقی که خاک با کمبود روی مواجه می شودکاربرد دارد .

تجهیزات ضد آتش و نگهداری چوپ

سولفات روی و لکرور روی دوترکیب مهم هستند که در تجهیزات ضد آتش و نگهداری چوپ و مواد گدازنده وجود دارند واز فساد چوپ جلوگیری می کنند .

صنایع اتومبیل سازی

روی در صنایع اتومبیل سازی از جمله در ساخت شبکه ها ، دستگیره قفل ، اجزاء مکانیکی و برقی ، بدنه ، اتصالات برقی نیز کاربرد وسیع و گسترده دارد .

 


کاربرد فلز آلومنیم

آلومينيوم فلزي نرم،سبك اما قوي است. با ظاهري نقره- خاكستري مات ولايه نازك اكسيداسيون كه در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشكيل ميشود واززنگ خوردگي بيشتر جلوگيري ميكند. بسيار چكش خوار وانعطاف پذير است و عمدتا به صورت سنگ معدن بوكسيت Al2O يافت ميشودواز نظر مقاومتي كه دربرابر اكسيداسيون دارد وهمچنين وزن وقدرت آن قابل توجه است.

خواص آلومنيوم با توجه به درجه خلوص آن متغير است. خاصيت هدايت الكتريكي ومقاومت در مقابل خوردگي فلز موقعي كه درجه خلوص بالاتر باشد افزايش مي يابد واز طرفي اضافه كردن فلزاتي ازقبيل منيزيم ،سيلسيم ،مس،روي ومنگنز خواص مكانيكي فلز را بهبود ميبخشد.

ويژگي هاي خاص آلومينيوم:

قابليت بازيافت سريع با مصرف انرژي كم

عدم خاصيت جرقه زايي ،مغناطيسي ، عدم قابليت احتراق

قابليت ريخته گري، لحيم كاري،چسب كاري،پرچ كاري وتنوع محصولات آلياژي

هدايت الكتريكي وحرارت عالي ومقاوم در مقابل اسيد نيتريك واسيدهاي آلي

برخي كاربردهاي فراوان Al

1)حمل ونقل- (اتومبيلها،هواپيماها،كاميونها،كشتي ها، ناوگان هاي دريايي،راه آهن و...)

2)بسته بندي (قوطي ها،فويل و...) به دليل عدم مسموميت و قابليت تورق زياد آلومنيوم

3)ساختمان(درب ،پنجره،ديوارپوشهاو...)

4)خطوط انتقال الكتريكي- به علت وزن سبك اگرچه هدايت الكتريكي آن 60 درصد هدايت الكتريكي مس است.

5)كالاهاي بادوام (وسائل برقي و وسائل آشپزخانه)

6)ماشين آلات(اكسيد آلومنيوم بطور طبيعي وبه صورت كوراندوم)

7)سوخت موشك ها( به دليل آنكه آلومنيوم با انرژي زيادي اكسيده ميشود.)

8)صنعت سيمان،سراميك سازي و شيشه سازي(عمدتا از آلومين و اكسيد آلومنيوم در اين صنايع استفاده ميشود)

9)در تجهيزات آبكاري(بدليل مقاومت زياد درمقابل خوردگي)

10)صنايع متولوژي( به دليل ميل تركيبي زياد با  O2)

۱۱)صنایع داروسازی

 


هیدروژن

هیدروژن فراوان عنصرموجود درکهکشان هست ولی بر روی(پوسته آبها واتمسفر)صرفا"نهمین عنصرفراوان به شمار می آید.وفقط به صورت ترکیب در توده های زیستی و مواد خام فسیلی(آب هیدراتها هیدرو کربنها) به طور گسترده وجود دارد

از لحاظ تجاری هیدروژن تنها به عنوان ماده ی اولیه ی شیمیایی و ماده ی شیمیایی صنعتی استفاده می شود.

هرچند که توجه بیشتری به عنوان منبع انرژی ثانویه و بی پایان به آن می شود تا بتواند به جای الکتریسیته یا علاوه برآن برای ما تولید انرژی کند.

این مسئله بیشتر به چگالی انرژی در واحد جرم هیدروژن بر میگردد(121کیلوژول بر گرم در مقایسه با متان50کیلو ژول بر گرم)

سازگاری هیدروژن با محیط زیست وغیر سمی بودن آن

سادگی حمل و نقل و ذخیره سازی آن هم دلایل دیگری بر خواست ما بر استفاده ی هیدروژن به جای الکتریسیته به شمار می آید.

عیب آن هم این می تواند باشد که قیمت نسبتا" بالایی دارد نسبت به سوخت های فسیلی و هسته ای که به عنوان منابع اولیه ی انرژی استفاده می شوند.

منابع اولیه ی تولید هیدروژن

<مواد اولیه ی فسیلی(گازطبیعی نفت زغال سنگ)که 90 درصد تولید هیدروژن از آنهاست

<آب

مهمترین فرایندهای مقیاس بزرگ برای تولید هیدروژن:

1.فرایند پتروشیمیایی و گازی کردن زغال سنگ

     فرایند بازسازی کاتالیزوری با بخار آب مهمترین روش صنعتی و ارزانترین شیوه ی تولید هیدروژن (در حال حاضر)به شمارمی آید .

 

2.همچنین اکسایش جزئی نفت سوخت سنگین وباقیمانده های نفت خام نیز از اهمیت صنعتی برخوردارهستند

 

3.در کشورهایی که قیمت زغال سنگ ارزان است(مثل آفریقای جنوبی) هیدروژن به مقدار زیادی از طریق گازی کردن زغال سنگ وکک تولید می شود.

 

4.الکترولیز آب

تولید هیدروژن به وسیله ی الکترولیز آب به دو دلیل

 1/بازده پایین 25درصد

2/هزینه ی سرمایه گذاری بالا و قیمت زیاد برق

از اهمیت چندانی برخردار نیست.

 

سایر فرایند های تولید هیدروژن 

1.تجزیه ی حرارتی آب (به دلیل نیاز به دماهای بالاتر از 2000درجه ازنظر صنعتی وتجاری عملی نیست)

2.فرایند چرخه ی تولیدترمو شیمیایی

راه دیگری است که در آن یک عامل کمک کننده به فرایند افزوده می شود و بعد از انجام واکنش بازیابی می شود.

3.فرایند بخارآهن

نمونه ای از تفکیک گرماشیمایی که از کلرید آهن به عنوان عامل کمک کننده استفاده می شود که واکنش در زیر دمای1000درجه و به صرفه تر نسبت به تجزیه ی حرارتی مستقیم آب انجام می شود

4.فرایند فوتو الکتروشیمیایی

واحدهای تولید هیدروژنی هستند که از انرژی خورشیدی برای تولید هیدروژن استفاده می کنند

5.تجزیه ی کاتالیزوری آمونیاکتاريخ : پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ | 15:41 | نویسنده : مدرس دهقانی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.